Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Kế hoạch thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Loại văn bản :  Kế hoạch
Cấp ban hành :  Lâm Đồng
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  5713/KH-UBND
Mã văn bản :  5713/KH-UBND
Người ký :  Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu :  Kế hoạch số 5713/KH-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  07/09/2018