Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Công thương
Số văn bản :  119/2018/NĐ-CP
Mã văn bản :  119/2018/NĐ-CP
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu :  Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  12/09/2018