Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Hải quan
Số văn bản :  2736/QĐ-TCHQ
Mã văn bản :  2736/QĐ-TCHQ
Người ký :  Hoàng Việt Cường, Phó Tổng cục trưởng TCHQ, Bộ Tài chính
Trích yếu :  Quyết định số 2736/QĐ-TCHQ ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  19/09/2018