Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  24/2015/NĐ-CP
Mã văn bản :  24/2015/NĐ-CP
Người ký :  Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu :  Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thuỷvà Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  27/02/2015