Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, hàng hóa trong kho ngoại quan, kho bảo thuế
Loại văn bản :  Chỉ thị
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Hải quan
Số văn bản :  2501/QĐ-TCHQ
Mã văn bản :  2501/QĐ-TCHQ
Người ký :  Nguyễn Công Bình, Phó TCT Tổng cục Hải quan
Trích yếu : 
Quyết định số 2501/QĐ-TCHQ ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Tổng cục Hải quan Quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, hàng hóa trong kho ngoại quan, kho bảo thuế
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  22/08/2018