Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng
Loại văn bản :  Nghị quyết
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Xây dựng
Số văn bản :  110/NQ-CP
Mã văn bản :  110/NQ-CP
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu : 
Nghị quyết số  110/NQ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  25/08/2018