Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu
Loại văn bản :  Chỉ thị
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  25/CT-TTg
Mã văn bản :  25/CT-TTg
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu :  Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  04/09/2018