Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo
Loại văn bản :  Nghị quyết
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  19-NQ/CP
Mã văn bản :  19-NQ/CP
Người ký :  Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội
Trích yếu :  Nghị quyết số 19-NQ/CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  15/05/2018