Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo
Loại văn bản :  Kế hoạch
Cấp ban hành :  Kon Tum
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  1706/KH-UBND
Mã văn bản :  1706/KH-UBND
Người ký :  Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Kế hoạch số 1706/KH-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Kon Tum về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  29/06/2018