Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Kế hoạch trợ giúp đào tạo cho DNNVV năm 2019
Loại văn bản :  Kế hoạch
Cấp ban hành :  Quảng Ngãi
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  105/KH-UBND
Mã văn bản :  105/KH-UBND
Người ký :  Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu : 
Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về trợ giúp đào tạo cho DNNVV năm 2019
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  25/07/2018