Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy trình Giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các tổ chức phi Chính phủ
Loại văn bản :  Chỉ thị
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Thuế
Số văn bản :  2503/QĐ-TCHQ
Mã văn bản :  2503/QĐ-TCHQ
Người ký :  Nguyễn Dương Thái, Phó TCT Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính
Trích yếu : 
Quyết định số  2503/QĐ-TCHQ ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính ban hành Quy trình giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các tổ chức phi Chính phủ
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  23/08/2018