Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Quản Lý Đô thị
Số văn bản :  68/2017/NĐ-CP
Mã văn bản :  68/2017/NĐ-CP
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu : 
Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  25/05/2017