Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Loại văn bản :  Nghị quyết
Cấp ban hành :  Hưng Yên
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  151/2018/NQ-HĐND
Mã văn bản :  151/2018/NQ-HĐND
Người ký :  Đỗ Xuân Tuyên, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên
Trích yếu : 
Nghị quyết số 151/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  29/08/2018