Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Dự thảo Thông tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  Dự thảo
Mã văn bản :  Dự thảo
Người ký :  Dự thảo
Trích yếu : 
Dự thảo Thông tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  17/08/2018