Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tình
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bến Tre
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  29/2018/QĐ-UBND
Mã văn bản :  29/2018/QĐ-UBND
Người ký :  Cao Văn Trọng, Chủ tịch
Trích yếu : 
Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Bến Tre ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  20/07/2018