Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Hưng Yên
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  1627/QĐ-UBND
Mã văn bản :  1627/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  13/07/2018