Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV1731/BKHĐT-PTDN
Loại văn bản :  Công văn
Cấp ban hành :  Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  1731/BKHĐT-PTDN
Mã văn bản :  1731/BKHĐT-PTDN
Người ký :  Tống Quốc Đạt, Chánh Văn phòng Bộ KH và ĐT
Trích yếu : 
Công văn số 1731/BKHĐT-PTDN ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV1731/BKHĐT-PTDN
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  21/03/2018