Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Luật Cạnh tranh 2018
Loại văn bản :  Luật
Cấp ban hành :  Quốc hội
Lĩnh vực :  Công thương
Số văn bản :  23/2018/QH14
Mã văn bản :  23/2018/QH14
Người ký :  Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội
Trích yếu : 
Luật Cạnh tranh (Luật số 23/2018/QH14) ngày 12 tháng 6 của Quốc hội
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  12/06/2018