Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  01/2018/TT-BKHCN
Mã văn bản :  01/2018/TT-BKHCN
Người ký :  Trần Văn Tùng, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Bộ KH và CN quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  12/04/2018