Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” của Đồng Tháp
Loại văn bản :  Kế hoạch
Cấp ban hành :  UBND cấp tỉnh, thành phố
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  57/KH-UBND
Mã văn bản :  57/KH-UBND
Người ký :  Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án“Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  08/03/2018