Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  26/QĐ-PTDN
Mã văn bản :  26/QĐ-PTDN
Người ký :  Hồ Sỹ Hùng, Cục trưởng
Trích yếu : 
Quyết định số 26/QĐ-PTDN ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp về chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  12/02/2018