Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018 - 2020
Loại văn bản :  Kế hoạch
Cấp ban hành :  UBND cấp tỉnh, thành phố
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  117/KH-UBND
Mã văn bản :  117/KH-UBND
Người ký :  Cao Văn Trọng, Chủ tịch
Trích yếu : 
Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018 - 2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  02/07/2018