Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  UBND cấp tỉnh, thành phố
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  12/2018/QĐ-UBND
Mã văn bản :  12/2018/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu : 
Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  05/06/2018