Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Loại văn bản :  Kế hoạch
Cấp ban hành :  UBND cấp tỉnh, thành phố
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  24/KH-UBND
Mã văn bản :  24/KH-UBND
Người ký :  Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu : 
Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  10/04/2018