Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Công Thương
Lĩnh vực :  Công thương
Số văn bản :  12/2018/TT-BCT
Mã văn bản :  12/2018/TT-BCT
Người ký :  Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  15/06/2018