Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV
Loại văn bản :  Chỉ thị
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  15/CT_TTg
Mã văn bản :  15/CT_TTg
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu : 
Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  15/06/2018