Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Công thương
Số văn bản :  63/2018/NĐ-CP
Mã văn bản :  63/2018/NĐ-CP
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu : 
Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngỳ 04 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  04/05/2018