Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hỗ trợ DNNVV Thành phố Hải Phòng đến năm 2020
Loại văn bản :  Kế hoạch
Cấp ban hành :  UBND cấp tỉnh, thành phố
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  230/KH-UBND
Mã văn bản :  230/KH-UBND
Người ký :  Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 của UBND Thành phố Hải Phòng về hỗ trợ DNNVV đến năm 2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  03/11/2017