Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Kế hoạch triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV tỉnh An Giang
Loại văn bản :  Kế hoạch
Cấp ban hành :  Liên tịch
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  124/KH-UBND
Mã văn bản :  124/KH-UBND
Người ký :  Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu : 
Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2018 của UBND về Kế hoạch triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV tỉnh An Giang
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  19/03/2018