Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về việc ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  UBND cấp tỉnh, thành phố
Lĩnh vực :  Công thương
Số văn bản :  1261/QĐ-UBND
Mã văn bản :  1261/QĐ-UBND
Người ký :  Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu : 
Quyết dịnh số 1261/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2018
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  05/06/2018