Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Loại văn bản :  Kế hoạch
Cấp ban hành :  UBND cấp tỉnh, thành phố
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  106/KH-UBND
Mã văn bản :  106/KH-UBND
Người ký :  Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Kế hoạch  số 106/KH-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018 của UBND Thành phố Hà Nội triển khai thi hành Luật Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn Thành phố Hà Nội
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  09/05/2018