Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  34/2018/NĐ-CP
Mã văn bản :  34/2018/NĐ-CP
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu : 
Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng 3 năm 2018 về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  08/03/2018