Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Khoa học kỹ thuật, công nghệ
Số văn bản :  79/2014/NĐ-CP
Mã văn bản :  79/2014/NĐ-CP
Người ký :  Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu : 
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  31/07/2014