Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  31/2018/NĐ-CP
Mã văn bản :  31/2018/NĐ-CP
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu : 
Nghị định số  31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  08/03/2018