Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  40/2018/NĐ-CP
Mã văn bản :  40/2018/NĐ-CP
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu :  Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  12/03/2018