Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về tình hình sắp xếp, CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN năm 2017, nhiệm vụ giải pháp 2018
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Văn Phòng Chính Phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  72/TB-VPCP
Mã văn bản :  72/TB-VPCP
Người ký :  Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm VPCP
Trích yếu : 
Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về tình hình sắp xếp, CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN năm 2017, nhiệm vụ giải pháp 2018
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  26/02/2018