Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Luật Quản lý ngoại thương
Loại văn bản :  Luật
Cấp ban hành :  Quốc hội
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  05/2017/QH14
Mã văn bản :  05/2017/QH14
Người ký :  Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội
Trích yếu : 
Luật Quản lý ngoại thương (Luật số 05/2017/QH14) ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  12/06/2017