Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Công thương
Số văn bản :  14/2018/NĐ-CP
Mã văn bản :  14/2018/NĐ-CP
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu : 
Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  23/01/2018