Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Hòa Bình
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  01/2018/QĐ-UBND
Mã văn bản :  01/2018/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Hoà Bình quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  11/01/2018