Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Nông nghiệp
Số văn bản :  15/2018/NĐ-CP
Mã văn bản :  15/2018/NĐ-CP
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu :  Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  02/02/2018