Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  130/2017/TT-BTC
Mã văn bản :  130/2017/TT-BTC
Người ký :  Vũ Thị Mai, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 130/2017/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  04/12/2017