Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Công thương
Số văn bản :  35/2006/NĐ-CP
Mã văn bản :  35/2006/NĐ-CP
Người ký :  Phan Văn Khải, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu :  Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  17/01/2018