Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  04/2018/NĐ-CP
Mã văn bản :  04/2018/NĐ-CP
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu :  Nghị định số 04/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  04/01/2018