Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Luật Bảo hiểm xã hội
Loại văn bản :  Luật
Cấp ban hành :  Quốc hội
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  58/2014/QH13
Mã văn bản :  58/2014/QH13
Người ký :  Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch QH
Trích yếu : 
Luật Bảo hiểm xã hội (Luật số 58/2014/QH13) ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  20/11/2014