Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Lao động TBXH
Số văn bản :  141/2017/NĐ-CP
Mã văn bản :  141/2017/NĐ-CP
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu :  Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  07/12/2017