Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Lao động TBXH
Số văn bản :  59/2015/TT-BLĐTBXH
Mã văn bản :  59/2015/TT-BLĐTBXH
Người ký :  Phạm Minh Huân, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  08/01/2018