Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Dự thảo Nghị định quy định về hoá đơn bán hàng
Loại văn bản :  Công văn/Báo cáo
Cấp ban hành :  Liên tịch
Lĩnh vực :  Thuế
Số văn bản :  Dự thảo
Mã văn bản :  Dự thảo
Người ký : 
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  08/01/2018