Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về điều kiện, nguyên tắc, hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bến Tre
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  65/2017/QĐ-UBND
Mã văn bản :  65/2017/QĐ-UBND
Người ký :  Cao Văn Trọng, Chủ tịch
Trích yếu : 
Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày12 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bến Tre ban hành Quy định về điều kiện, nguyên tắc, hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  12/12/2017