free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
free xxx porn xxx movies

Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt phương án bán Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF)
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Liên tịch
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  327/QĐ-VNPT-HĐTV-BĐMVPTDN
Mã văn bản :  327/QĐ-VNPT-HĐTV-BĐMVPTDN
Người ký :  Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV VNPT
Trích yếu : 
Quyết định số 327/QĐ-VNPT-HĐTV-BĐMVPTDN ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phê duyệt phương án bán Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF)
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  11/12/2017