Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Luật Du lịch
Loại văn bản :  Luật
Cấp ban hành :  Quốc hội
Lĩnh vực :  Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
Số văn bản :  09/2017/QH14
Mã văn bản :  09/2017/QH14
Người ký :  Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội
Trích yếu : 
Luật Du lịch (Luật số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội)
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  19/06/2017